Ma4d - projekt mpzp "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem planu jest dostosowanie parametrów nowej zabudowy do zabudowy już  istniejącej w kwartale oraz korektę szerokości pasa drogowego wraz ze skrzyżowaniem ulicy Naramowickiej z Kopcową.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - w trakcie

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie' w Poznaniu.
Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 23 czerwca do 7 lipca 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
-    pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
-    pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl; Olga Seligmann - oseligmann@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki


_________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE I ETAP - 5 września 2022

Szanowni Państwo,
w dniu 5 września br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Umultowo - Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie' w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 5 września 2022r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/95206514803?pwd=blNUM1k1SkRXeHN0U2pmbE1GZ3JQQT09
Meeting ID: 952 0651 4803
Passcode: 711845
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Umultowo - Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie' w Poznaniu potrwają od 5 do 26 września 2022 r.
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Olga Seligmann - oseligmann@poznan.mpu.pl, Katarzyna Stawiarska - kstawiarska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 12 lipca 2022 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Umultowo Wschód - rejon ulicy Jasne Błonie" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej