Man1 - projekt mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej - część A w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo wyłączonych z zabudowy w północnym klinie zieleni. Projekt umożliwi też realizację ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej z enklawami zabudowy usługowej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 września 2003 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej