Pf - projekt mpzp dla obszaru "Osiedle Stefana Batorego - część północna" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem projektu jest ochrona obecnego zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz uniemożliwienie wprowadzania funkcji kolidujących. Plan pozwoli także na przeanalizowanie i określenie optymalnego przeznaczenia terenu w południowo-zachodniej części osiedla oraz na ustalenie zasad ochrony terenów zieleni, w tym zieleni osiedlowej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

w dniu 6 czerwca br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część północna" w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/97678479018?pwd=VXZtK3o5L3pGb05YMFpFaVIvQkRQZz09
Meeting ID: 976 7847 9018
Passcode: 375916

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Osiedle Stefana Batorego - część północna" w Poznaniu potrwają od 6 do 28 czerwca 2024 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego zbierane będą od 7 do 28 czerwca 2024 roku.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Marta Karczewska - mkarczewska@poznan.mpu.pl, Katarzyna Kazienko - kkazienko@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy

Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego w sekcji Formularze do pobrania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 18 stycznia 2022 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Osiedle Stefana Batorego - część północna"
w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej