Ozc - projekt mpzp dla obszaru "Brama Zachodnia - Centrum" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Głównym założeniem projektu planu jest przeanalizowanie rozwiązań funkcjonalnych i możliwości realizacji węzła przesiadkowego, w szczególności lokalizacji pętli tramwajowej oraz prowadzącej do niej linii tramwajowej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 16 października 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Brama Zachodnia - Centrum" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej