Wf - projekt mpzp "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Głównym celem sporządzenia projektu planu jest wykształcenie połączeń komunikacyjnych między osiedlem Bonin i osiedlem Winiary oraz uporządkowanie i uregulowanie kwestii parkingowych. Plan pozwoli m.in. na wyznaczenie terenów zieleni urządzonej dla poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców obszaru.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

w dniu 23 maja 2024r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

https://zoom.us/j/91251943580?pwd=MThzd1hSRUxkajVRMGQ0N00yelc1UT09
Meeting ID: 912 5194 3580
Passcode: 005418

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu potrwają  od 23 maja do 14 czerwca 2024 r.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Adam Derc - aderc@poznan.mpu.pl; Adrian Taratajcio - ataratajcio@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W dniu 30 września 2021 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93524137772?pwd=MHVHM0E5Um8vWDFqMzlwSmh3S3pFdz09
Meeting ID: 935 2413 7772
Passcode: 524722

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne potrwają od 30 września do 22 października 2021 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne:

Adam Derc -  kierownik zespołu projektowego: ADerc@poznan.mpu.pl

Anna Bilska - koordynatorka prac nad projektem: ABilska@poznan.mpu.pl

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 1 czerwca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej