R3 - projekt mpzp "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu ma na celu weryfikację zasad obsługi komunikacyjnej i parametrów zabudowy oraz aktualizację normatywu parkingowego w ramach obszaru opracowania.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE MIEJSKIE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE MIEJSKIE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. KONSULTACJE SPOŁECZNE (ustawowe)

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu.

Konsultacje społeczne potrwają od 15 grudnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego również zbierane są od 15 grudnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego w sekcji Formularze do pobrania.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Marcin Piernikowski - mpiernikowski@poznan.mpu.pl, Łukasz Brodnicki lbrodnicki@poznan.mpu.pl, Ewa Kwiecień - ekwiecien@poznan.mpu.pl, Dariusz Marcinek - dmarcinek@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 24 października 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XCI/1740/VIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej