Dh - projekt mpzp "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956 r."

O PROJEKCIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956 r." w Poznaniu ma na celu wprowadzenie korekt ustaleń dotyczących terenów komunikacyjnych, weryfikację funkcji oraz parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań przyrodniczych, komunikacyjnych i technicznych.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA

2. KONSULTACJE MIEJSKIE I etap - w trakcie

3. PRACE PROJEKTOWE

4. KONSULTACJE MIEJSKIE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. KONSULTACJE SPOŁECZNE (ustawowe)

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,
w dniu 27 maja br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 czerwca 1956r." w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 27 maja 2024r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/98874868330?pwd=b2Y2dXhwUlFZV2xiSUxRTExNMHFKZz09
Meeting ID: 988 7486 8330
Passcode: 895179

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 czerwca 1956r." w Poznaniu potrwają od 24 maja do 17 czerwca 2024 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego zbierane będą od 24 maja do 17 czerwca 2024 roku.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Adam Derc - aderc@poznan.mpu.pl, Olga Karpińska - okarpinska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy

Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego w sekcji Formularze do pobrania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 5 marca 2024 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956 r." w Poznaniu

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej