Maq - projekt mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko część B w Poznaniu

O PROJEKCIE

Głównym celem planu jest stworzenie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o odpowiednich parametrach uwzględniających walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, w tym sąsiedztwo rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko".


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap 

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 września 2003 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej