Maq - projekt mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko część B w Poznaniu

O PROJEKCIE

Głównym celem planu jest stworzenie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o odpowiednich parametrach uwzględniających walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, w tym sąsiedztwo rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko".


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap 

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

w dniu 25 marca 2024r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko część B w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu  25 marca 2024 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

https://zoom.us/j/93635940619?pwd=emVGemUzZkEyRUpCdWdvcG9hWWxidz09
Meeting ID: 936 3594 0619
Passcode: 129515

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko częśc B w Poznaniu potrwają  od 25 marca do 9 kwietnia 2024 r.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Magdalena Drabent - mdrabent@poznan.mpu.pl; Katarzyna Janicka - kjanicka@poznan.mpu.pl; Ewa Wielgus - ewielgus@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 września 2003 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej