Plany w opracowaniu

Obecnie w opracowaniu są 134 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany w trakcie opracowania obejmują 6344,2 ha, co stanowi ok. 24,22% powierzchni miasta (w tym 45 projektów na terenach już objętych obowiązującymi planami, co stanowi 891,4 ha i odpowiednio ok. 3,4% powierzchni miasta).

________________________________________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej