Plany w opracowaniu

Obecnie w opracowaniu jest 140 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plany w trakcie opracowania obejmują 5904 ha, co stanowi ok. 22,5% powierzchni miasta (w tym 52 projekty na terenach już objętych obowiązującymi planami, co stanowi 442,6 ha i odpowiednio ok. 1,69% powierzchni miasta).

________________________________________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Poniżej znajdują się aktualne informacje o opracowywanych projektach planów:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej