C1j - projekt mpzp "W rejonie ulicy Szyperskiej" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Głównym celem sporządzenia projektu planu jest ustalenie przeznaczenia oraz parametrów zabudowy i zagospodarowania dla terenów niezainwestowanych, określenie parametrów układu komunikacyjnego, analizę możliwości przeprowadzenia drogi rowerowej w formie bulwaru wzdłuż muru oporowego oraz ochronę zachowanych w obecnym zagospodarowaniu osi widokowych na Bazylikę Archikatedralną Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu oraz dolinę Warty.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Szyperskiej" w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W dniu 16 września 2021 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93449800451?pwd=ckpyYnlEM0hDOTVtOGhjYkVFcTlIdz09
Meeting ID: 934 4980 0451
Passcode: 110701

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne potrwają od 16 września do 8 października 2021 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Adam Derc -  kierownik zespołu projektowego: ADerc@poznan.mpu.pl

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95..

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 6 lipca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Szyperskiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej