Pt - projekt mpzp "W rejonie ul. Tymienieckiego" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Tymienieckiego" w Poznaniu ma na celu zagospodarowanie obszaru jako spójną całość, w tym uporządkowanie terenu po zlikwidowanych ogrodach działkowych.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE MIEJSKIE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE MIEJSKIE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. KONSULTACJE SPOŁECZNE (ustawowe)

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,
w dniu 4 marca br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Tymienieckiego" w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 4 marca 2024r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/94518684958?pwd=VWNHQjFMbXM0a1lYUTFQNlRMTms3Zz09
Meeting ID: 945 1868 4958
Passcode: 928750

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "W rejonie ul. Tymienieckiego" w Poznaniu potrwają od 1 do 22 marca 2024 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego zbierane będą od 1 do 22 marca 2024 roku.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Katarzyna Chorążewicz - kchorazewicz@poznan.mpu.pl, Aneta Czerwińska - aczerwinska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Jerzy Wójcicki, tel. 61 878 15 34.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy

Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego w sekcji Formularze do pobrania.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 16 stycznia 2024 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Tymienieckiego" w Poznaniu

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej