Nbb - projekt mpzp w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia B w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu pozwoli na przeanalizowanie funkcji pod kątem przekształceń funkcjonalnych zachodzących w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu.


1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - w trakcie

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

w dniu 18 kwietnia 2024r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia B w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu  18 kwietnia 2024 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

https://zoom.us/j/99075654644?pwd=Wm1kS1BlYWsxdVZHOWtqSnhndlgxZz09
Meeting ID: 990 7565 4644
Passcode: 026398

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp w rejonie ulic Karpia - część wschodnia B w Poznaniu potrwają  od 18 kwietnia do 6 maja 2024 r.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl; Dagmara Deja - ddeja@poznan.mpu.pl; Katarzyna Kazienko - kkazienko@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Jerzy Wójcicki, tel. 61 878 15 34.
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 21 stycznia 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia B w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej