Ry - projekt mpzp "W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu "W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego" w Poznaniu ma na celu m.in. przywrócenie ustaleń planistycznych na terenie całego osiedla Tysiąclecia. Pozwoli na zabezpieczenie terenów zieleni osiedlowej przed niekontrolowaną zabudową oraz utrzymanie charakteru zabudowy i modernistycznej struktury urbanistycznej osiedla.


_____________________________________________________________________________________________

STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego' w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu.

Konsultacje społeczne potrwają od 13 października do 3 listopada 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Hanna Sałanowska -  kierownik zespołu projektowego: hsalanowska@poznan.mpu.pl, Adrian Rutkowski - koordynator prac nad projektem: arutkowski@poznan.mpu.pl, Zofia Lange - asystentka projektanta: zlange@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 5 września 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr LXXXIX/1682/VIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej