Me3 - projekt mpzp obszaru Umultowo Wschód - rejon ulic Szałwiowej w Poznaniu

Projekt planu ma na celu wyznaczenie granic pomiędzy terenami przeznaczonymi pod zabudowę a terenami stanowiącymi zieleń.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 22 września 2020 r.

Szanowni Państwo,
w dniu 22 września 2020 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/94912021710?pwd=MGx4L1BQT28wRDltZEdGRklVbnlLdz09
Meeting ID: 941 8732 4049
Passcode (hasło): 480562
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu potrwają od 22 września do 9 października 2020 r.


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 19 listopada 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej