Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne:

Urząd Miasta Poznania odpowiedzialny za prowadzenie Miejskiego Informatora Multimedialnego - oficjalnego portalu Miasta Poznania , dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasze witryny. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Deklarujemy funkcjonowanie witryn Miejskiego Informatora Multimedialnego z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz profesjonalizmu zawodowego, jak również zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej RODO)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.
  z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Prezydent Miasta Poznania,
z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

III. Inspektor ochrony danych:

Prezydent Miasta Poznania wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą.

IV. Zakres zbieranych danych:

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań, umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu, monitorowania nadużyć oraz w celach statystycznych, na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że użytkownicy w czasie przeglądania treści informacyjnych naszego serwisu, są identyfikowani poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy dane (logi) serwera WWW, znamy również:

 • Adres IP klienta wysyłającego żądanie.
 • Czas otrzymania żądania od klienta.
 • Informację na temat żądania klienta związaną z adresem żądanej strony;
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (jeżeli takie dane zostały udostępnione przez klienta);
 • Rozmiar danych odesłanych klientowi;
 • Informacje o przeglądarce użytkownika.

Ponadto, mogą zaistnieć okoliczności, w których przetwarzane będą inne niż powyżej wskazane informacje, w tym dane osobowe, których zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania będą zależały od zainteresowania przez Użytkownika konkretną usługą. Podanie danych osobowych może być niezbędne w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z wybranych e-usług, np. usługi "Newslettera Miejskiego Informatora Multimedialnego" oraz w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Niemniej jednak ich podanie może być wymagane jeśli  Użytkownik będzie chciał skorzystać z danej usługi. Szczegółowe informacje, w tym m. in. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel i  zakres ich przetwarzania podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych. Mają one pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

V. Informacje o przysługujących prawach

W każdej chwili, na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO, mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W ww. sprawach zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa , ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

W ramach asysty technicznej Miejskiego Informatora Multimedialnego podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora jest  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązują się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 RODO.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz portali społecznościowych, informacje na temat  Użytkownika zebrane za pośrednictwem cookies mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Jednocześnie informujemy, że Google oraz dostawcy portali społecznościowych, przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Data ostatniej aktualizacji: 21.08.2020 r.


Stosowanie plików cookies

I. Informacje ogólne

Dla wygody Użytkownika serwis używa plików cookies, po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika oraz odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podczas pierwszej wizyty na stronie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Dodatkowo, w każdej chwili Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi ustawieniami cookies, za pośrednictwem linku "Zmień ustawienia cookies",  który umieściliśmy w stopce strony. Ponadto, Użytkownik zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub całkowicie je usunąć.

 Więcej szczegółów poniżej.

II. Informacje szczegółowe

W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

 • wydajnościowe - pliki cookie o charakterze analitycznym, wpływającym na wydajność zbierają informację o tym, jak często strona jest odwiedzana i jak się z niej korzysta np. które strony są najbardziej i najmniej popularne i w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po serwisie. Pomagają w identyfikowaniu problemów z poszczególnymi podstronami. Dzięki temu możemy ulepszać zawartość i wydajność strony i uczynić ją bardziej przyjazną i intuicyjną dla użytkownika.  Pliki cookie o charakterze analitycznym i wpływające na wydajność nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika.
 • funkcjonalne - pliki cookie wpływające na funkcjonalność umożliwiają witrynie przypomnienie sobie informacji wprowadzonych przez użytkownika lub dokonanych przez niego wyborów (takich jak język, wyrażone zgody) i mają na celu umożliwienie korzystania z lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Pliki te umożliwiają także optymalizację użytkowania witryny po zalogowaniu się. Pliki cookie wpływające na funkcjonalność nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika.
 • niezbędne - pliki cookies są niezbędne do tego, aby umożliwić prawidłowe poruszanie się po naszym serwisie internetowym. Pozwalają na działanie niezbędnych funkcji strony takich jak logowanie, ustawienia preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa i nie mogą być wyłączone. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować te pliki cookie, jednakże niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie. Niezbędne pliki cookie nie są przechowywane w trwały sposób na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika i są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.

Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdego urządzenia i każdej przeglądarki internetowej. Warto wiedzieć, że opcją domyślną jest umożliwienie zamieszczania ciasteczek. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć lub w pewnym stopniu ograniczyć obsługę plików cookies na swoim urządzeniu. Należy jednak pamiętać, że powyższe działanie może powodować trudności w korzystaniu i  wpływać wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe ich wyświetlanie.. W niektórych przypadkach [PB1] możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki. W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

III. Zewnętrzne usługi monitorujące aktywność użytkowników

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:

Analityczne pliki cookies:

Na niektórych naszych stronach, wykorzystywane są cookies zbierające dane statystyczne:

1)    Google Analytics

W ramach tego narzędzia nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające bezpośrednio zidentyfikować Użytkownika. Informacje, do jakich posiadamy dostęp to m.in.: czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło ruchu.

Instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout można zapobiec gromadzeniu przez Google informacji na temat sposobu korzystania przez Użytkownika z sieci Internet, w tym z naszych stron.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

2) Facebook Pixel

W wybranych częściach serwisu www.poznan.pl zbierane są statystyki na bazie narzędzia Facebook Pixel. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające bezpośrednio zidentyfikować Użytkownika. Informacje, do jakich posiadamy dostęp to m.in.: czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło ruchu, dane demograficzne.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Facebook Pixel, znajdują się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/


Cookies narzędzi społecznościowych:

Nasza strona używa również wtyczek oraz innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka z której korzysta Użytkownik nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Wówczas zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę serwisu społecznościowego bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika, po czym integruje się z wyświetlaną stroną. W efekcie dostawcy portali społecznościowych otrzymują informację, jaka przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu na danym portalu społecznościowym lub nie jest na nim w danej chwili zalogowany. Taka informacja wraz z adresem IP przesyłana jest przez  przeglądarkę Użytkownika bezpośrednio na serwer danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA i dane tam są przechowywane).

Jeżeli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do  profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym i np. wyświetlić mu określone treści.

Jeżeli Użytkownik użyje wtyczki, np. klikając w przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij", to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz prawa  Użytkownika w tym zakresie  opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Użytkownik może całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej  przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Cookies plików wideo:

Na naszym serwisie internetowym, zamieszczane są  wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies dotyczące usługi YouTube zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli więc Użytkownik nie godzi się na ich załadowanie, to nie powinien odtwarzać udostępnionych na stronie wideo filmów.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz prawa Użytkownika w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności, pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

IV. Zmiany polityki prywatności i plików cookies

W związku z rozwojem technologii, zmianami w funkcjonalności naszego Serwisu oraz zmianami  przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz zagadnień e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów niniejszej Polityki. O zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego Serwisu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej