Jla - projekt mpzp "Rejon Stadionu Miejskiego" - część A w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu obejmuje teren dawnych ogrodów działkowych wraz z przylegającym układem komunikacyjnym. Podstawowe cele projektu to m.in. pełne wykorzystanie potencjału terenu zlokalizowanego przy Stadionie Miejskim oraz uporządkowanie sytuacji formalno-prawnej ulic Wałbrzyskiej i Ptasiej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Szanowni Państwo,

we wtorek 2 sierpnia 2022, o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Stadionu Miejskiego" - część A w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM, oto dane potrzebne  do logowania:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94787591184?pwd=SzBqN3RqcktFQ2Z3aUl4RTh0Q0hDQT09
Meeting ID: 947 8759 1184
Passcode: 973204

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 14 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 20 grudnia 2021r.

Szanowni Państwo,
w dniu 20 grudnia br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon Stadionu Miejskiego' - część A w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/99173887717?pwd=U3ljejJCNk51TjZkU3lWNUUvandqUT09
Meeting ID: 991 7388 7717
Passcode: 339518
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Rejon Stadionu Miejskiego" - część A w Poznaniu potrwają od 20 grudnia 2021r. do 10 stycznia 2022 r.
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznań
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Katarzyna Chorążewicz - kchorazewicz@poznan.mpu.pl, Aneta Czerwińska - aczerwinska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!


_____________________________________________________________________________________________

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Informujemy, że w terminie do 8 czerwca 2021 r. możliwe jest składanie wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać pisemnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań albo mpu@poznan.mpu.pl.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, albo nazwę, adres zamieszkania wnioskodawcy, albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki


_________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE I ETAP - 18 maja 2021

Szanowni Państwo,
w dniu 18 maja br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon Stadionu Miejskiego' w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 18 maja 2021r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/98513691406?pwd=UFo2WDJtN2l3dWlvMVZVNVZFUE4wUT09
Meeting ID: 985 1369 1406
Passcode: 948314
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Rejon Stadionu Miejskiego' w Poznaniu potrwają od 18 maja do 8 czerwca 2021 r.
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznań
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Aneta Czerwińska - aczerwinska@poznan.mpu.pl, Katarzyna Stawiarska - kstawiarska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 marca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Stadionu Miejskiego" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej