Wpa - projekt mpzp "Osiedle Przyjaźni - część północna" - część A w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu przygotowujemy, by chronić tereny zieleni, w tym zieleń osiedlową oraz park im. arch. Władysława Czarneckiego. Jednocześnie projekt ma za zadanie chronić istniejące tereny zabudowy wielorodzinnej przed nadmiernym dogęszczaniem oraz umożliwić zagospodarowanie terenów obecnie nieużytkowanych i zaniedbanych tak, by tworzyły z istniejącym zagospodarowaniem spójną całość.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 lipca 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej