Wpa - projekt mpzp "Osiedle Przyjaźni - część północna" A w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu przygotowujemy, by chronić tereny zieleni, w tym zieleń osiedlową oraz park im. arch. Władysława Czarneckiego. Jednocześnie projekt ma za zadanie chronić istniejące tereny zabudowy wielorodzinnej przed nadmiernym dogęszczaniem oraz umożliwić zagospodarowanie terenów obecnie nieużytkowanych i zaniedbanych tak, by tworzyły z istniejącym zagospodarowaniem spójną całość.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 3 marca 2022r.

Szanowni Państwo,
w dniu 3 marca br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Przyjaźnie - część północna' A w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 3 marca 2022r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/98859991646?pwd=K3JuYUsydHMxVklONzZHRFd0ZjJQQT09

Meeting ID: 988 5999 1646
Passcode: 165065

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Osiedle Przyjaźni - część północna" A w Poznaniu potrwają od 3 do 24 marca 2022 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznań
Katarzyna Chorążewicz - kchorazewicz@poznan.mpu.pl, Marta Karczewska - mkarczewska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 lipca 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej