O PROJEKCIE

Projekt planu sporządzany jest dla obszaru poprzemysłowego i nadal działających zakładów przemysłowych nad Wartą. Celem projektu planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań powodziowych i krajobrazowych doliny Warty. Tarasowo kształtowana zabudowa uwzględni powiązania piesze i rowerowe z Wartostradą na wschodnim brzegu rzeki.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

8. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


UCHWALENIE
W dniu 26 marca 2024 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część A.

Załączniki


_________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2023 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/96128739410?pwd=RmswNnRsZkMxSFlxSjgvVERVbTE2UT09

Meeting ID: 961 2873 9410
Passcode: 410616

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

_____________________________________________________________________________________________

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 1 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2024 r.

Załączniki


_________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się w czwartek 11 maja 2023 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/98248613914?pwd=QVc5dXNqcHBPVnBTNlZsME9RT2xPdz09

Meeting ID: 982 4861 3914
Passcode: 625679

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

_____________________________________________________________________________________________

I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 14 kwietnia 2023 r. do 19 maja 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2023 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część A.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 21 września do 5 października 2020 r.

W dniu 21 września 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w formie zdalnej na platformie ZOOM,, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy:

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/92124405669?pwd=QnVqNTM3d3RGeEtOcHBDV2Q2UEZEdz09

Meeting ID: 921 2440 5669

Passcode: 803155

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - akijowski@poznan.mpu.pl, Marcin Siwek - msiwek@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 4 września 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej