Tf - projekt mpzp "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu "W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu jest ustalenie parametrów zabudowy i zagospodarowania dla terenów niezainwestowanych, określenie parametrów układu komunikacyjnego oraz ochrona charakteru istniejącego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 21 stycznia 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulicy Folwarcznej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej