O PROJEKCIE

Celem projektu planu jest otwacie terenu po dawnej Elektrociepłowni Garbary dla mieszkańców miasta, poprzez rewitalizację poprzemysłowej części Ostrowa Tumskiego, zlokalizowanej pomiędzy wodami rzeki Warty i Kanału Ulgi. Projekt planu umożliwi stworzenie atrakcyjnego i nowoczesnego fragmentu miasta powiązanego z rzeką oraz zapewni ochronę poprzemysłowych obiektów. Wyznaczono m.in. przestrzeń placu Węglowego - miejsce spotkań i integracji w otoczeniu zabytkowych budynków. Ważnym elementem koncepcji jest także kładka pieszo-rowerowa łącząca Ostrów Tumski z Cytadelą. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej zaprojektowano układ dróg i mostów w ciągu ul. Św. Wincentego.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

8. II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

9. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

10. III WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

11. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

12. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 7 grudnia 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się

w czwartek 29 lipca 2021r., godz. 17:00

Dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W dyskusji można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła dyskusji na platformie ZOOM.

Poniżej niezbędne dane do udziału w dyskusji:

Dane do logowania:

https://zoom.us/j/92191759867?pwd=R0NtMTlVdVdOQUhiTFVPa08rQ1RsUT09

Meeting ID: 921 9175 9867
Passcode: 924362

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

III WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 19 lipca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.

Dyskusja publiczna - 29 lipca 2021 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 15 marca 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.

Dyskusja publiczna - 31 marca 2021 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 12 lipca 2005 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON OSTROWA TUMSKIEGO" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej