Sea2 - projekt mpzp "Jeżyce - Północ" część A2 w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu tunelu w nasypie kolejowym linii kolejowej nr E-59 Wrocław - Szczecin, łączącego funkcje kolejowe i drogowe w ciągu ulic Kościelnej i Nad Wierzbakiem.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - w trakcie

Uwagi zbierane są do 19 lipca 2024 r.

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się 18 czerwca 2024 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/99844946470?pwd=c1c2OVN0YkRQMXpuQXFUdnZJcGJRQT09

Meeting ID: 998 4494 6470
Passcode: 750394

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 14 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2024 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

W dniu 13 marca 2024 r. wystąpiono o opinie i uzgodnienia projektu mpzp "Jeżyce - Północ" część A2 w Poznaniu do właściwych organów.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 30 sierpnia 2011 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej