Sdwb - projekt mpzp "W rejonie alei Wielkopolskiej - część B" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu obiektu inżynierskiego w nasypie kolejowym linii kolejowej nr E-59 Wrocław - Szczecin, łączącego funkcje kolejowe i drogowe w ciągu ulic Kościelnej i Nad Wierzbakiem.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się 5 lutego 2024 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/96280720190?pwd=Ky9zVUQ3T3p4Q3dsamJDSHFwRWlwdz09

Meeting ID: 962 8072 0190
Passcode: 156742

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 26 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 24 czerwca 2021r.

Szanowni Państwo,
w dniu 24 czerwca br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie alei Wielkopolskiej' w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/96624041651?pwd=WWthbHhLWEZja0pNSTF0eFZuSkMzQT09
Meeting ID: 966 2404 1651
Passcode: 421144
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'W rejonie alei Wielkopolskiej' w Poznaniu potrwają od 24 czerwca do 16 lipca 2021 r.
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Adam Derc - aderc@poznan.mpu.pl, Adrian Taratajcio - ataratajcio@poznan.mpu.pl, Tomasz Rymarski - trymarski@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 3 grudnia 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie alei Wielkopolskiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej