R2 - projekt mpzp w rejonie ulicy Rataje w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu pozwoli określić odpowiednie funkcje i parametry nowej zabudowy. Określi również spójny układ komunikacyjny, który będzie obsługiwał zarówno istniejącą, jak i nową zabudowę. Ważnym aspektem prac planistycznych będzie określenie zasad ochrony zieleni na tym terenie.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


KONSULTACJE SPOŁECZNE I ETAP - 6 września 2023r.

Szanowni Państwo,
w dniu 6 września br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rataje w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 6 września 2023r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/95340971337?pwd=WG41d2JqN1lrV3dRZXVCV05xT3hXdz09
Meeting ID: 953 4097 1337
Passcode: 370497

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp w rejonie ulicy Rataje w Poznaniu potrwają od 6 do 29 września 2023 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego zbierane będą od 8 do 29 września 2023 roku.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Marcin Siwek - msiwek@poznan.mpu.pl, Agnnieszka Ambroziak - aambroziak@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 30 czerwca 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rataje w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej