O PROJEKCIE

Projekt planu obejmuje teren po zburzonym w 2017 r. kościele p.w. Świętej Trójcy. Rozbiórka kościoła umożliwiła realizację w tym miejscu obiektu handlowego. Celem projektu planu jest ochrona przed niepożądaną zabudową handlową i dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej lub usługowej o ograniczonej intensywności.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 15 lutego 2022 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka w Poznaniu.

Załączniki


Szanowni Państwo,

w czwartek 14 października, o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Morasko - Radojewo - Umultowo' dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM, oto dane potrzebne do logowania:
link do zdalnej dyskusji

Dane do logowania:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98703663377?pwd=TWU1YURHZ01KY0JuRURqNjdTdFl1QT09
Meeting ID: 987 0366 3377
Passcode: 471804

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 30 września 2021 r. do 28 pażdziernika 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo", w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnych spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawianych projektów planów. Poniżej znajdą Państwo prezntację dotyczącą projektu planu miejscowego.
Konsultacje społeczne "Morasko - Radojewo - Umultowo", w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka potrwają od 25 czerwca do 9 lipca 2020r.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały również opublikowane na stronie Miasta Poznania.

Kontakt:
Magdalena Drabent - mdrabent@poznan.mpu.pl, Magdalena Prokocka - mprokocka@poznan.mpu.pl

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 września 2003 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej