O PROJEKCIE

Głównym założeniem projektu planu jest ochrona przed niekontrolowaną zabudową. Ustalenia planu w przeważającej części zachowują dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu poprzez wyznaczenie obszarów z zakazem zabudowy. Projekt planu dopuszcza realizację terenów sportu i rekreacji z perspektywą rozbudowy bazy hotelowo-gastronomicznej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 15 lutego 2022 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn Północ" - część D w Poznaniu.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Szanowni Państwo,

w czwartek 7 października, o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Strzeszyn Północ' - część D w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM, oto dane potrzebne do logowania:
link do zdalnej dyskusji

Dane do logowania:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95282855523?pwd=RmdiM2M2SHpWOStOc045dHNraU9XQT09
Meeting ID: 952 8285 5523
Passcode: 664472

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 30 września 2021 r. do 28 pażdziernika 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 października 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn Północ' - część D w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 25 września do 9 października 2020 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
-    pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
-    pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - akijowski@poznan.mpu.pl, Tomasz Pawliczak - tpawliczak@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn Północ" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej