Gp - "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Jednym z głównych założeń projektu planu jest zaprojektowanie terenów zieleni parkowej w centralnej części planu z wykorzystaniem historycznego śladu "torów berlińskich". Ponadto projekt planu ma za zadanie uporządkowanie form zabudowy, wytworzenie czytelnych kwartałów urbanistycznych uzupełnionych terenem zieleni urządzonej oraz wprowadzenie układu komunikacyjnego umożliwiającego właściwe rozprowadzenie ruchu kołowego.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 27 czerwca 2022r.

W dniu 27 czerwca br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej' w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/96606505081?pwd=aHJMWDVTeE1qWFpaWk9qSGFJdytaUT09

Meeting ID: 966 0650 5081
Passcode: 092212
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej' w Poznaniu potrwają od 27 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Adam Derc - aderc@poznan.mpu.pl, Adrian Taratajcio - ataratajcio@poznan.mpu.pl, Paulina Pudelska - ppudelska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 5 maja 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęłą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej