Fd - projekt mpzp w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem projektu planu jest poszerzenie terenów usługowych oraz umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Projekt planu umożliwi również weryfikację linii rozgraniczających, a także dotychczasowych ustaleń dla terenów zieleni otwartej (wprowadzając pełen zakaz lokalizacji budynków) oraz ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej i lokalizacji zbiornika retencyjnego.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

W dniu 17 kwietnia 2024 r. wystąpiono o opinie i uzgodnienia projektu mpzp w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu do właściwych organów.

Załączniki


_________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 12 października 2023 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 12 października 2023r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/97416133924?pwd=TWIwdjkxVVV2OGlBVWE5RENOajIvZz09

Meeting ID: 974 1613 3924
Passcode: 209044

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu potrwają od 12 do 27 października 2023 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Magdalena Drabent - mdrabent@poznan.mpu.pl, Marcin Siwek - msiwek@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Jerzy Wójcicki, tel. 61 878 15 34.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 8 września 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klinkierowej w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej