Fbc - projekt mpzp terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część C

O PROJEKCIE

Projekt planu ma na celu umożliwienie rozwoju zabudowy handlowo-usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału inwestycyjnego obszaru położonego w sąsiedztwie węzła autostradowego Poznań - Komorniki.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - w trakcie

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 19 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej