O PROJEKCIE

Głównych założeniem projektu planu jest uzupełnienie kwartałów zabudowy śródmiejskiej, kontynuowanie, wyznaczonego w sąsiednich planach, ciągu pieszego od ul. Ratajczaka w kierunku Placu Wiosny Ludów oraz wyeksponowanie narożnika u zbiegu ulic Piekary i Święty Marcin.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

7. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

8. PONOWNE UZGADNIANIE - zakończono

9. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 8 marca 2022 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON ULICY WYSOKIEJ" w Poznaniu.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Szanowni Państwo,

w czwartek 21 października, o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Wysokiej' w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM, oto dane potrzebne do logowania:
link do zdalnej dyskusji

Dane do logowania:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96514985842?pwd=b3lXQmpma3N2SnpqemFQSGo3UVNnUT09
Meeting ID: 965 1498 5842
Passcode: 279322

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 13 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

Załączniki


____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON ULICY WYSOKIEJ" w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy:

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/96915992586?pwd=SStvUFRiSmFvUGpQNUJacEdCY2N0Zz09

Meeting ID: 969 1599 2586
Passcode: 385543

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne potrwają od 17 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Magdalena Drabent kierownik zespołu projektowego - mdrabent@poznan.mpu.pl, Katarzyna Janicka koordynatorka projektu - kjanicka@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460

Kwestie organizacyjne Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 5 lipca 2005 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON ULICY WYSOKIEJ" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej