C2 - projekt mpzp "Stare Miasto" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu zlokalizowany jest w ścisłym centrum Poznania i stanowi główną część historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta. Dominuje tu zabudowa zwarta, pierzejowa, o wysokich walorach architektonicznych i historycznych. Celem sporządzenia projektu planu jest ochrona najważniejszych nawarstwień historycznych i elementów kompozycji urbanistycznej. Ważne jest też uspójnienie i uaktualnienie przepisów obowiązujących już planów na tym terenie oraz wprowadzenie nowych, dotychczas niezdefiniowanych, kierunków zmian urbanistycznych.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - w trakcie

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 21 czerwca 2021r.

Szanowni Państwo,
w dniu 21 czerwca br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Stare Miasto' w Poznaniu.
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/92032446666?pwd=QzhPZXZraFh5MlFxTTBZVC90Vnc0QT09
Meeting ID: 920 3244 6666
Passcode: 957903
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Stare Miasto' w Poznaniu potrwają od 21 czerwca do 30 lipca 2021 r.
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznań
Adam Derc - aderc@poznan.mpu.pl, Patrycja Perz-Sawicka - pperz@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 16 października 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej