O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest sformułowanie dla przedmiotowego obszaru szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i ochrona wartości kulturowych zgodna z wytycznymi konserwatorskimi, w szczególności w relacji z zabytkowymi obiektami Wzgórza Św. Wojciecha.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap

3. PRACE PROJEKTOWE

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 25 lutego 2014 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej