O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest sformułowanie szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, rewitalizacja terenu poprzemysłowego, formowanie lokalnego systemu zieleni w oparciu o punkt centralny - park miejski, kontrola relacji przestrzennych na styku historycznej i nowej zabudowy, ochrona wartości kulturowych i historycznych (w szczególności w relacji z zabytkowymi obiektami Wzgórza Św. Wojciecha) oraz regulacja układu transportowego.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

8. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


UCHWALENIE
W dniu 26 marca 2024 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część B w Poznaniu

Załączniki


_________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się 11 stycznia 2024 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/96333188699?pwd=ZElBMElMam1LeXo2WnhDdGdKbGV1dz09

Meeting ID: 963 3318 8699
Passcode: 951400

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

____________________________________________________________

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 22 grudnia 2023 r. do 26 stycznia 2024 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2024 r.

Załączniki


____________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się we wtorek 3 października 2023 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/97778827897?pwd=ajFVK0F4UWdiWk52UWpZSktQMno4Zz09

Meeting ID: 977 7882 7897
Passcode: 538726

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

____________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 15 września 2023 r. do 13 października 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 października 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

Załączniki


____________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 28 czerwca 2022r

W dniu 28 czerwca br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej' - część B w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/98200211886?pwd=dGt2cXRSMmlxdUFJdzEwcGV1a0R1QT09

Meeting ID: 982 0021 1886
Passcode: 747469
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej' - część B w Poznaniu potrwają od 28 czerwca do 12 lipca 2022 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Marta Karczewska - mkarczewska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 25 lutego 2014 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej