C1i - projekt mpzp "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu

Celem projektu planu jest ustalenie przeznaczenia działek pod zabudowę usługową - usług oświaty lub nauki. Projekt mpzp zapewnia ochronę wartości historycznych i kulturowych tegoż fragmentu miasta. Proponowane zapisy planu określają również parametry nowej zabudowy możliwej do zrealizowania w granicach opracowania. W projekcie planu uwzględniono planowaną przebudowę ulicy Ratajczka i realizację na jej obszarze trasy tramwajowej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap

3. PRACE PROJEKTOWE

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - w trakcie

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


PONOWNE UZGADNIANIE Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW

W dniu 10 czerwca 2024 r. wystąpiono o ponowne uzgodnienie projektu mpzp "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

OPINIOWANIE I UZGADNIANIE 

W dniu 13 marca 2024 r. wystąpiono o opinie i uzgodnienia projektu mpzp "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu do właściwych organów.

Załączniki


____________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 12 grudnia 2023 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/96481974871?pwd=V3l0bEdJaEh0NVJOamRxa3J4TCs4UT09

Meeting ID: 964 8197 4871
Passcode: 627566

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu potrwają od 12 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Adam Derc - aderc@poznan.mpu.pl, Michalina Prewencka - mprewencka@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Jerzy Wójcicki, tel. 61 878 15 34.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Informacje na temat konsultacji znajdą Państwo róniewnież na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 3 września 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki"  w Poznaniu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej