Ps - projekt mpzp "Osiedle Bolesława Śmiałego - część południowa" w Poznaniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Śmiałego - część południowa" w Poznaniu ma na celu m.in. utrwalenie skończonej struktury urbanistycznej osiedla modernistycznego, ochronę zieleni osiedlowej oraz zapobieganie niekontrolowanemu dogęszczaniu osiedla zabudową mieszkaniową.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE MIEJSKIE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - w trakcie

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

w dniu 12 czerwca 2024r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Śmiałego - część południowa" w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

https://zoom.us/j/97763233323?pwd=ZlA2L2ZOZnM1MzhOYncwemZ1elowdz09
Meeting ID: 977 6323 3323
Passcode: 541338

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Osiedle Bolesława Śmiałego - część południowa" w Poznaniu potrwają  od 12 do 28 czerwca 2024 r.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Katarzyna Chorążewicz - kchorazewicz@poznan.mpu.pl; Aneta Czerwińska - aczerwinska@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Śmiałego - część południowa" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej