Ria - projekt mpzp "Łacina - Północ - część A" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu obejmuje teren zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej zlokalizowanej przy ul. Kaliskiej, jak również skwer apba. Edwarda Likowskiego. Celem projektu planu jest m. in. umożliwienie rozbudowy istniejących budynków z poszanowaniem ich wartości historycznych.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - w trakcie

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


OPINIOWANIE I UZGADNIANIE 

W dniu 13 marca 2024 r. wystąpiono o opinie i uzgodnienia projektu mpzp "Łacina - Północ - część A" w Poznaniu do właściwych organów.

Załączniki


__________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 14 grudnia 2023 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Północ - część A" w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/94908445887?pwd=c21ETDhiYjA1akI4ek04dHBraXZxdz09

Meeting ID: 949 0844 5887
Passcode: 047781

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Łacina - Północ - część A" w Poznaniu potrwają od 14 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Marcin Piernikowski - mpiernikowski@poznan.mpu.pl, Łukasz Brodnicki - lbrodnicki@poznan.mpu.pl; Ewa Kwiecień - ekwiecien@poznan.mpu.pl; Dariusz Marcinek - dmarcinek@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Informacje na temat prowadzonych konsultacji znajdą równeiż Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Północ" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej