Tsb - projekt mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część B

O PROJEKCIE

Celem projektu planu jest określenie możliwości przeznaczenia terenów dawnego portu rzecznego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań powodziowych i krajobrazowych doliny Warty.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap 

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 4 września 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej