Jlb - projekt mpzp "Rejon Stadionu Miejskiego" - część B w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu obejmuje teren Stadionu Miejskiego wraz z otoczeniem. Podstawowe cele projektu to określenie zagospodarowania terenów na przedpolu Stadionu, ochrona terenu Fortu VIII oraz umożliwienie funkcjonowania istniejących lokali usługowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE I ETAP - 18 maja 2021

Szanowni Państwo,
w dniu 18 maja br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon Stadionu Miejskiego' w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu. Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 18 maja 2021r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/98513691406?pwd=UFo2WDJtN2l3dWlvMVZVNVZFUE4wUT09
Meeting ID: 985 1369 1406
Passcode: 948314
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Rejon Stadionu Miejskiego' w Poznaniu potrwają od 18 maja do 8 czerwca 2021 r.
Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Aneta Czerwińska - aczerwinska@poznan.mpu.pl, Katarzyna Stawiarska - kstawiarska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 marca 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Stadionu Miejskiego" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej