Projekt planu ma na celu ochronę zabytkowego Fortu VI (Tietzen) oraz otaczającej go struktury zieleni. Jednocześnie umożliwione zostanie prowadzenie działalności gospodarczej poprzez adaptację istniejących obiektów Fortu VI do ściśle określonych funkcji usługowych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE


_______________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 5 września 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część B w Poznaniu

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 28 listopada 2022, o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część B w Poznaniu. Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM, oto dane potrzebne  do logowania:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95490247520?pwd=cEtzZXNSUEVYR09Hb2JpN2JIOXMvZz09

Meeting ID: 954 9024 7520
Passcode: 586931

WAŻNA INFORMACJA!

Zdalne dyskusje publiczne organizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności w sporządzaniu protokołów z dyskusji publicznych oraz zapewnienia sprawnego, niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji.

Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na publicznym czacie (również platforma ZOOM).

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 24 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2023 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej