R3 - projekt mpzp "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu ma na celu weryfikację zasad obsługi komunikacyjnej i parametrów zabudowy oraz aktualizację normatywu parkingowego w ramach obszaru opracowania.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE MIEJSKIE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE MIEJSKIE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. KONSULTACJE SPOŁECZNE (ustawowe)

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

w dniu 25 czerwca 2024r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

https://zoom.us/j/92386080971?pwd=sNa7ae4Uuu4ZO3boXgMfdawxM3tZDT.1
Meeting ID: 923 8608 0971
Passcode: 625440

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu potrwają  od 25 czerwca do 12 lipca 2024 r.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Marcin Piernikowski - mpiernikowski@poznan.mpu.pl; Łukasz Brodnicki - lbrodnicki@poznan.mpu.pl; Dariusz Marcinek - dmarcinek@poznan.mpu.pl; Magdalena Jakubik - mjakubik@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu.

Konsultacje społeczne potrwają od 15 grudnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.

UWAGA! Wnioski do projektu planu miejscowego również zbierane są od 15 grudnia 2023 r. do 10 stycznia 2024 r.

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego w sekcji Formularze do pobrania.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Marcin Piernikowski - mpiernikowski@poznan.mpu.pl, Łukasz Brodnicki lbrodnicki@poznan.mpu.pl, Ewa Kwiecień - ekwiecien@poznan.mpu.pl, Dariusz Marcinek - dmarcinek@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 24 października 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XCI/1740/VIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej