Kl - projekt mpzp "Smochowice - Sianowska" - część A w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu umożliwi na terenach zabudowy usługowej w obowiązującym planie realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w tym komunalnej oraz pozwoli na wprowadzenie szerszego wachlarza usług na terenie przeznaczonym pod zniesione w obecnym systemie oświaty gimnazja.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

8. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się 9 kwietnia 2024 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/91661789185?pwd=dlNWa28ydE9UNUxFQVFtNTg4OWc3Zz09

Meeting ID: 916 6178 9185
Passcode: 455082

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

_____________________________________________________________________________________________

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 22 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r.

Załączniki


__________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się we wtorek 28 listopada 2023 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/95047161723?pwd=RVdIU3JDZ2NjL2RHUFBPWVNCZGtTdz09

Meeting ID: 950 4716 1723
Passcode: 641159

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

_____________________________________________________________________________________________

I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 17 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 19 stycznia 2023 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Smochowice - Sianowska' - część A w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/91635691896?pwd=dVlhbkNFcU9iRFVyREx6VUVDcmhPQT09

Meeting ID: 916 3569 1896
Passcode: 146325
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'Smochowice - Sianowska' - częśc A w Poznaniu potrwają od 19 stycznia do 3 lutego 2023 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Magdalena Drabent - mdrabent@poznan.mpu.pl, Grażyna Frączyk - gfraczyk@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 14 maja 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smochowice - Sianowska" - część A w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej