Jf - projekt mpzp "Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem planu jest regulacja zapisów kształtujących zabudowę w sposób zapewniający zachowanie i ochronę istniejącej alei drzew.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA 

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

w dniu 7 maja 2024r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską" w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

https://zoom.us/j/92862607253?pwd=dzkyay9aaGhSSmJ5YkljeWxZdFpYdz09
Meeting ID: 928 6260 7253
Passcode: 895660

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską" w Poznaniu potrwają  od 6 do 20 maja 2024 r.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu:
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl; Katarzyna Chorążewicz - kchorazewicz@poznan.mpu.pl; Olga Seligmann - oseligmann@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.
Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską' w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu.

Konsultacje społeczne potrwają od 13 października do 3 listopada 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Joanna Grabarkiewicz -  kierownik zespołu projektowego: jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Katarzyna Chorążewicz - koordynatorka prac nad projektem: kchorazewicz@poznan.mpu.pl, Olga Seligmann - asystentka projektanta: oseligmann@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 5 września 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr LXXXIX/1681/VIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej