Rib - projekt mpzp "Łacina - Północ - część B" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu obejmuje pas zabudowy zlokalizowany między ul. Zabrzańską a ul. Polanką w Poznaniu. Celem projektu planu jest m. in. określenie nowych linii rozgraniczających oraz parametrów dla dróg, które powstały na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Północ" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej