Lpb - projekt mpzp "Strzeszyn Północ" - część B w Poznaniu

O PROJEKCIE

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn Północ" - część B pozwoli określić parametry i wskaźniki dla projektowanych obiektów, docelowy układ komunikacyjny oraz zachowanie ogrodów działkowych.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn Północ" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej