Przypominamy o formularzu wniosków i uwag!

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego!

Grafika - grafika artykułu
Grafika

Szanowni Państwo!

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informujemy, że następujące pisma z zakresu planowania przestrzennego należy składać na urzędowym formularzu:

- wnioski do projektów planów miejscowych,

- uwagi do projektów planów miejscowych,

- wnioski o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych.

Wzór formularza określony został Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii ws. wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Formularz oraz instrukcję jego wypełniania znaleźć można:

- na naszej stronie internetowej w sekcji Formularze do pobrania,

- na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.