Karpia - część wschodnia B - II konsultacje

W dniu 18 kwietnia 2024 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia B w Poznaniu.

Kolejne plany uchwalone

Kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały uchwalone przez Radę Miasta Poznania!

Morasko część B - II konsultacje

W dniu 25 marca 2024 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko część B w Poznaniu.

Dworzec kolejowy w Poznaniu

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dworca kolejowego w Poznaniu została zaprezentowana na posiedzeniu połączonych Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Komisji Transportu i Polityki mieszkaniowej Rady Miasta Poznania w piątek, 15 grudnia 2023 roku.

Otoczenie Jeziora Maltańskiego - I konsultacje

W dniu 18 marca br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla otoczenia Jeziora Maltańskiego w Poznaniu.

"Osiedle Rzeczypospolitej" - II konsultacje

W dniu 29 lutego 2024 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Rzeczypospolitej" w Poznaniu.

Ul. Leśnych Skrzatów - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r., o godzinie 17:00.

Kolejne plany uchwalone

Kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały uchwalone przez Radę Miasta Poznania!

"Łacina - Północ - część A" - II konsultacje

W dniu 14 grudnia 2023 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Północ - część A" w Poznaniu.

Strona 1 2 3 4