W rejonie ul. Żeromskiego i Botanicznej - I konsultacje

W dniu 1 czerwca br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stefana Żeromskiego i Botanicznej w Poznaniu.

"Rejon ulicy Głuszyna" - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Głuszyna' został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r., o godzinie 17:00.

Kolejny plan uchwalony

Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony przez Radę Miasta Poznania!

Karpia - część wschodnia A - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia A w Poznaniu został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r., o godzinie 17:00.

Rejon ulicy Janikowskiej - I konsultacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Janikowskiej' w Poznaniu.

Cmentarz Górczyński - I konsultacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu.

"Smochowice - Sianowska"- cz.A - II konsultacje

W dniu 19 stycznia 2023 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Smochowice - Sianowska' - część A w Poznaniu.

Stare Miasto - wyłożenie i dyskusja

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Stare Miasto' został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r., o godzinie 17:00.

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, wytrwałości i siły w pokonywaniu trudnych chwil, pozytywnej energii do działania oraz licznych sukcesów w nadchodzącym 2023 roku życzą Dyrekcja i Pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Strona 1 2 6