Zielona wystawa na Wolnym Dziedzińcu

Czym są kliny zieleni? Po co powstały i dlaczego są ważne dla poznanianek i poznaniaków? Jaką rolę pełnią jeziora i Warta? Na te pytania odpowiada wystawa "Z natury rzeczy w Poznaniu" - od czwartku, 28 kwietnia, można ją oglądać na Wolnym Dziedzińcu. Ekspozycja przybliża też nowe studium - konstytucję przestrzenną miasta, która pozwoli na rozwijanie unikalnego układu zieleni.

Debata - Analiza błękitnej infrastruktury i wysokości zabudowy

W tym tygodniu odbyły się dwie debaty uzupełniające w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznannia. W trakcie spotkań z ekspertami i przedstawicielami poznańskich rad osiedli, zaprezentowane zostały analiza błękitnej infrastruktury oraz anliza wysokości zabudowy, przygotowane na potrzeby projektu nowego Studium.

Osiedle Chrobrego - II konsultacje

W dniu 10 stycznia br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa' w Poznaniu.

Strona 1 2 4