Debata - Analizy mieszkaniowe

Minął drugi tydzień cyklu debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy mieszkaniowej sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Debata - Analiza systemu zieleni

Minął pierwszy tydzień cyklu debat eksperckich i społecznych w sprawie analiz przygotowanych na potrzeby projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej została opublikowana prezentacja multimedialna dotycząca analizy systemu zieleni sporządzonej na potrzeby projektu nowego Studium.

Szyperska - I konsultacje

W dniu 16 września br. w ramach pierwszego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Szyperskiej' w Poznaniu.

Strona 1 2 3