Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dworca kolejowego w Poznaniu została zaprezentowana na posiedzeniu połączonych Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Komisji Transportu i Polityki mieszkaniowej Rady Miasta Poznania w piątek, 15 grudnia 2023 roku.