W dniu 11 lipca 2023 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Nowe Studium jest odpowiedzią na potrzeby ochrony miejskiego systemu zieleni z jednej strony, a potrzebą rozwoju miasta z drugiej.

W dniu 10 lipca 2023 r. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu.

Liczba wyników na stronie
10