W rejonie ulic Boźniczej i Północnej - część B - plan uchwalony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część B został uchwalony przez Radę Miasta Poznania!

model 3D. Wizualizacja przedstawia bryły istniejącej i projektowanej zabudowy. Kolorem zielonym podkreślono tereny zieleni i drzewa. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu wg mpzp.

Na sesji 26 marca 2024 r. Radni Miasta Poznania przyjęli uchwałę w sprawie mpzp "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część B w Poznaniu.

Plan:

- pozwala na przekształcenie niedostępnego terenu poprodukcyjnego dawnej Rzeźni Miejskiej w wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowo-usługowy i włączenie go w tkankę miejską,

- chroni wartości kulturowe i historyczne, kluczowe panoramy i otwarcia widokowe,

- zakłada utworzenie lokalnego systemu zieleni w oparciu o centralnie położony park na Wzgórzu Św. Wojciecha,

- reguluje układ transportowy.