Tereny między ul. Starołęcką a rzeką Wartą - plan uchwalony

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część A został uchwalony przez Radę Miasta Poznania!

model 3D. Wizualizacja przedstawia widok z góry. Bryły istniejącej i projektowanej zabudowy. Kolorem zielonym podkreślono tereny zieleni i drzewa. Niebieskim kolorem zaznaczono wody. - grafika artykułu
Propozycja zagospodarowania terenu według mpzp

Na sesji 26 marca 2024 r. Radni Miasta Poznania przyjęli uchwałę w sprawie mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część A.

Plan ten określa zasady przekształcenia terenów przemysłowych przy ulicy Starołęckiej w nową dzielnicę mieszkaniową, harmonijnie połączoną z obszarami zieleni oraz doliną Warty. Plan ustala jednocześnie przebieg nowego układu komunikacyjnego oraz lokalizację usług oświaty.